logo
Decizie „Cu privire la sesizarea domnului Alexei Paniș împotriva postului de televiziune PRO TV Chișinău”
2022-09-05 02:28:39

Examinând în şedinţa1 din 24 august 2022 sesizarea depusă de domnul judecător Alexei Paniș, în care se solicită examinarea respectării prevederilor Codului deontologic al jurnalistului de către postul de televiziune PRO TV Chișinău la realizarea și difuzarea materialului „28 de magistrați din țară s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului Superior al Magistraturii”;

Reclamantul afirmă că „maniera în care a fost prezentată informația este una tendențioasă, în care s-a urmărit în mod intenționat crearea aparențelor unei personalități lipsite de integritate și această acțiune are loc exact în perioada în care se derulează procesul de evaluare a candidaților la funcția de membri ai Consiliului Superior ai Magistraturii” (citat din sesizare). Reclamantul pretinde că afirmația din materialul jurnalistic „SIS a stabilit ca Paniș s-ar afla în conflict de interese cu Clima așa cum rudele celor doi ar fi avut în trecut afaceri comune și a sesizat CNA și Procuratura Generală” denaturează realitatea și nu a fost verificată de către jurnaliști, deoarece „în privința mea nu există un act de constatare privind careva conflicte de interese. Serviciul de Informații și Securitate nu are competența de a stabili acest conflict. Autoritatea Națională de Integritate este unica autoritate care poate constata un eventual conflict de interese. ANI a examinat sesizarea SIS și a constatat lipsa oricărui conflict de interese, actul este plasat pe portalul www.ani.md și a fost publicat de unele surse media, însă, cu regret, jurnaliștii PRO TV dau dovadă de partizanat mediatic, în scopul discreditării unor candidați” (citat din sesizare);

Luând act de retragerea de la examinarea sesizării a doamnei Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, pe motiv că în perioada 2010-2015 ea a fost angajata postului de televiziune reclamat și nu dorește ca acest fapt să fie interpretat ca și conflict de interese, și desemnându-l în calitate de președinte al ședinței pe domnul Andrei Bivol, membru al Consiliului de Presă;

Analizând materialul jurnalistic „28 de magistrați din țară s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului Superior al Magistraturii”2, difuzat la postul de televiziune PRO TV Chișinău în cadrul buletinului de știri de la ora 20.00 și publicat pe site-ul Protv.md pe 26 iulie 2022;

Analizând răspunsul la notificarea Consiliului de Presă, transmis de ÎCS „PRO Digital” S.R.L., titulara licenței postului de televiziune PRO TV Chișinău și semnat de domnul Cătălin-Traian Giosan, administrator „PRO Digital”, în care se afirmă că acuzațiile de prezentare a unor date denaturare, false și neverificate în cadrul reportajului sunt nefondate și nu conțin suport probatoriu, la fel și afirmația că s- ar fi urmărit în mod intenționat „crearea aparențelor unei personalități lipsite de integritate”. În răspunsul său, ÎCS „PRO Digital” S.R.L. afirmă că: „Contrar afirmațiilor din petiția adresată Consiliului de Presă, deținătorul postului de televiziune „PRO TV Chișinău” nu a pretins niciodată în cadrul reportajului că în privința lui Alexei Paniș „există un act de constatare privind careva conflicte de interese”. Chiar din contra, autorul materialului jurnalistic s-a bazat pe informația conținută în actul unei autorități publice, pentru care, conform art. 28 al Legii privind libertatea de exprimare, este exonerată de răspundere, în caz că se dovedește a fi falsă. Suplimentar, informația privind eventualul conflict de interese nu a fost prezentată ca pe un fapt împlinit, ci din formulările cum sunt „Paniș s-ar afla in conflict de interese” și „rudele celor doi ar fi avut afaceri” poate fi dedus că instituția mass-media nu a subscris celor invocate de Serviciul Informații și Securitate”;

În prezența reclamantului Alexei Paniș, care a răspuns la întrebările de concretizare ale membrilor Consiliului de Presă, menținându-și acuzațiile din sesizarea depusă;

În lipsa reprezentanților postului de televiziune reclamat, care au fost anunțați despre data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Presă, au fost invitați să participe și li s-a expediat linkul de conexiune;

Bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova 3 şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă4,

 

Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

 1. Consiliul de Presă constată că în materialul jurnalistic „28 de magistrați din țară s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului Superior al Magistraturii” au fost prezentate informații cu conotație negativă despre persoane/judecători fără să fie menționată opinia acestora față de faptele descrise, opinie care ar fi trebuit solicitată sau citată, dacă ea a existat anterior. Totodată, afirmațiile care îl vizează pe judecătorul Alexei Paniș nu au fost documentate suficient. Or, din moment ce s-a anunțat că „SIS a stabilit că Paniș s-ar afla în conflict de interese” și „a sesizat CNA și Procuratura Generală”, jurnaliștii urmau să se intereseze cu ce s-a încheiat examinarea sesizării, mai ales că ea fusese depusă cu mai mult de un an înaintea difuzării știrii. O documentare elementară ar fi condus la actul din 2 februarie 2022, prin care Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să pornească controlul privind posibilul conflict de interese menționat în știre, deoarece nu a găsit temeiuri pentru control. Pentru corectitudine, această informație ar fi trebuit inclusă în materialul jurnalistic, la fel cum trebuia solicitată și opinia judecătorului Paniș.
 2. Consiliul de Presă constată că în materialul jurnalistic „28 de magistrați din țară s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului Superior al Magistraturii”, difuzat la postul de televiziune PRO TV Chișinău în cadrul buletinului de știri de la ora 20.00 și publicat pe site-ul Protv.md pe 26 iulie 2022, au fost încălcate prevederile articolului 2.7 („Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată”) și ale articolului 2.9 („Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea”) din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.
 3. Consiliul de Presă recomandă domnului Alexei Paniș să solicite dreptul la replică la afirmațiile care îl vizează din materialul jurnalistic „28 de magistrați din țară s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului Superior al Magistraturii”, iar postului de televiziune PRO TV Chișinău – să ofere dreptul la replică, așa cum prevede articolul 2.33 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.
 4. Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune PRO TV Chișinău să acorde o mai mare atenție procesului de documentare și verificare a informațiilor, tratând cu acuratețe informațiile care vizează un conflict și reflectând opiniile tuturor părților implicate.
 5. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

Andrei Bivol,

preşedintele ședinței Consiliului de Presă din R. Moldova

 

mun. Chişinău, Republica Moldova

nr. 01 din 24 august 2022

 

1 Ședința s-a desfășurat în regim online

2 https://protv.md/actualitate/28-de-magistrati-din-tara-s-au-inscris-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-de-membru-al- cosiliului-superior-al-magistraturii-video---2619246.html

3 https://consiliuldepresa.md/ro/page/codul-deontologic-al-jurnalistului-din-r-moldova

4 https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_FINAL.pdf

Inapoi

Noutăți recente

 • CONCURS DESCHIS DE SELECTARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE EXPERȚI ȘI EXPERTE PENTRU PERIOADA APRILIE 2024 - MARTIE 2026

  citeste mai mult
 • JOI, 28 MARTIE 2024, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult
 • MIERCURI, 21 FEBRUARIE 2024, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

  citeste mai mult

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?