logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2023-12-29 18:20:34

  Decizie „Cu privire la sesizarea Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) împotriva postului PRO TV Chișinău și a portalului Perfecte.md”

  Examinând în şedinţa din 15 noiembrie 2023 sesizarea Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), semnată de doamna Daniela Sîmboteanu, președinta CNPAC, în care este semnalată modalitatea de prezentare a cazului unei fetițe de 12 ani, victimă a bullying-ului, în cadrul emisiunii „O seară perfectă”, difuzată la postul de televiziune PRO TV Chișinău și pe portalul Perfecte.md[1], în care reclamanta afirmă că: felul în care a fost prezentat acest caz (urmează citate din sesizare) „conduce la revictimizarea copilului și constituie grave abateri și încălcări ale drepturilor copilului”; „au fost făcute publice multiple date cu caracter personal ale copilului aflat în situație de vulnerabilitate — au fost oferite imagini clare ale fetei, nume și prenume reale, localitate, precum și detalii specifice (despre igiena personală, relațiile cu colegii) din istoria copilului, toate acestea conducând la posibilitatea identificării ușoare a acestuia”; „cu toții cunoaștem că informațiile odată plasate pe internet — vor rămâne acolo pentru totdeauna. În contextul în care, în timp, copilul crescând și dezvoltându-se, ar putea conștientiza că acele informații de prezentare a unei etape a vieții personale sunt accesibile publicului larg, ar putea să îi cauzeze senzații de „urmărire permanentă” și implicit prejudicii emoționale grave”; „părinții nu întotdeauna conștientizează consecințele mediatizării unui astfel de caz și este sarcina jurnalistului (redactor, editor, prezentator ș.a.) de a se asigura că modul în care reflectă cazul nu va afecta emoțional copilul (poate fi consultată opinia unui psiholog în procesul de pregătire a emisiunii); „prezentarea cazului acestei fete într-o manieră de obținere a unor bunuri și servicii bazate pe situatia de vulnerabilitate ar putea crea o falsă imagine și denaturare a realității sau „speranțe” pentru alți copii care sunt victime ale bullying-ului”; CNPAC solicită Consiliului de Presă să examineze corespunderea acestui material prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, iar postului TV – „retragerea emisiunii/reportajului din arhiva site-ului/youtube, alte portaluri, pentru a fi limitată accesarea și redistribuirea acestora”,

  examinând răspunsul Î.C.S. „PRO Digital” S.R.L. la notificarea Consiliului de Presă, semnat de domnul Cătălin-Traian Giosan, administrator, în care postul de televiziune: afirmă că „realizarea reportajului este conformă normelor deontologice”, cu trimitere la excepțiile prevăzute de articolul 3.17 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, care prevede obligația jurnalistului de a proteja identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă, dar stipulează că „fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor”; respinge acuzațiile de încălcare a normelor legale și deontologice, însă, „în încercarea de a reduce la minim circumstanțele susceptibile de a revictimiza minora și senzațiile de ”urmărire permanentă” – suntem dispuși să retragem benevol reportajul din arhiva site-ului, și de pe alte portaluri, pentru a fi limitată accesarea si redistribuirea acestora”; solicită, „în conformitate cu prevederile pct. 27-29 din Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă din Republica Moldova”, desemnarea unui grup de lucru „pentru remedierea litigiului”,

  acceptând solicitarea instituției mass-media reclamate de a desemna un grup de lucru pentru remedierea litigiului și suspendând examinarea sesizării până pe data de 24 noiembrie 2023, cu organizarea de către Consiliul de Presă a unei ședințe de mediere și informare în privința greșelilor comise și drepturilor copilului, cu participarea reprezentanților CNPAC și a angajaților postului de televiziune PRO TV Chișinău,

  revenind la examinarea sesizării în cadrul ședinței Consiliului de Presă din 20 decembrie 2023,

  luând în calcul faptul că la 23 noiembrie 2023 a avut loc o ședință de informare cu participarea angajaților responsabili de producere de la postul de televiziune PRO TV Chișinău, a președintei Consiliului de Presă și a expertelor CNPAC Oxana Șevcenco, psihologă-supervizoare, și Diana Țeberneac, managera Centrului „Amicul”,

  luând în considerare faptul că, urmare a notificării Consiliului de Presă, reportajul reclamat a fost retras de pe portalul Perfecte.md, iar postul de televiziune PRO TV Chișinău a manifestat deschidere pentru remedierea situației în interesul superior al copilului și în conformitate cu normele deontologiei jurnalistice,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                           

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune PRO TV Chișinău să trateze cu maximă atenție subiectele care vizează minorii și să consulte, la necesitate, ghidurile și îndrumarele elaborate de organizațiile specializate.
  2. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 04 din 20 decembrie 2023

Decizie „Cu privire la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii / cererea magistratei Natalia Iordachi împotriva portalurilor Punctul.md și Sinteza.org”

1. Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalurile Punctul.md și Sinteza.org a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care vizează acuratețea în colectarea și tratamentul informației, inclusiv: articolul 2.2 (Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informații din surse credibile și citabile), articolul 2.9 (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea), articolul 2.11 (Jurnalistul pune titluri care corespund conținutului materialului jurnalistic și le evită pe cele care induc publicul în eroare).

2. Consiliul de Presă atrage atenția redacției portalului Punctul.md că menționarea în finalul articolelor că redacția asigură dreptul la replică persoanelor vizate fără ca acestea să fi fost contactate înainte de publicarea textelor nu este conformă cu normele deontologice și reprezintă o eschivare intenționată de la obligația profesională de a colecta la timp informația relevantă/opiniile de la toate părțile implicate și a o verifica înainte de publicare.

3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

Decizie „Cu privire la plângerea domnului Vlad Andreev împotriva posturilor de televiziune One TV și Vocea Basarabiei TV”

1. Consiliul de Presă constată că reportajele „Și-a urmat visul dincolo de greutăți”, difuzat la postul de televiziune VOCEA BASARABIEI TV, și „Viața de dincolo de obiectiv. Află povestea emoționantă a fotografului Vlad Andreev”, difuzat la postul de televiziune ONE TV și publicat pe site-ul Info1.md, nu încalcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

2. Consiliul de Presă le reamintește jurnaliștilor și redacțiilor instituțiilor mass-media să trateze cu maximă vigilență modul în care realizează materiale jurnalistice despre persoanele cu dizabilități, să fie atenți la lexicul pe care îl folosesc și să nu prezinte dizabilitatea drept o sentință.

Decizie „Cu privire la plângerea doamnei Galina Cristea împotriva jurnalistului Ion Cernei”

1. Consiliul de Presă constată încălcarea de către jurnalistul Ion Cernei a prevederilor articolului 2.39 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul și instituția mass-media adoptă un comportament similar în spațiul real și în cel virtual). Consiliul de Presă notează că această normă prevede că jurnalistul nu publică pe rețelele sociale conținuturi care nu ar fi acceptate și pe platformele mediatice la care lucrează, adică conținuturi ce nu corespund Codului dentologic al jurnalistului.

2. Consiliul de Presă reamintește jurnaliștilor că utilizarea numelui/denumirii instituției mass-media la care aceștia sunt angajați sau cu care colaborează în alte scopuri decât cele jurnalistice, contravine deontologiei jurnalistice.

Decizie „Cu privire la sesizarea domnului Victor Sandu împotriva TVR Moldova și a jurnalistului Mădălin Necșuțu”

1. Consiliul de Presă constată că în emisiunea „Punctul pe AZI”, difuzată de postul de televiziune TVR Moldova la 25 ianuarie 2023, au fost prezentate informații în context negativ despre judecătorul Victor Sandu fără să fie prezentată opinia sa față de acuzațiile care i s-au adus. Astfel, au fost încălcate prevederile articolului 2.9 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea).

2. Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune TVR Moldova să plaseze textul replicii domnului Victor Sandu în același spațiu de pe pagina sa web sau de pe canalul Youtube, unde se află înregistrarea emisiunii „Punctul pe AZI” în care acesta a fost vizat direct în context negativ, astfel încât publicul să se poată informa și despre opinia/poziția persoanei vizate.

Decizie „Cu privire la plângerea repetată a domnului Alexandru Vișan împotriva jurnalistei Natalia Rîbcic-Morari”

1. Consiliul de Presă constată că nu dispune, în acest caz, de suficiente informații pentru a se pronunța fără echivoc privind existența sau lipsa unor încălcări deontologice în comportamentul profesional al jurnalistei Natalia Rîbcic-Morari.

2. Consiliul de Presă încurajează jurnaliștii să evite orice situație care ar putea fi interpretată ca o încercare de intimidare la adresa surselor și/sau a protagoniștilor, în spiritul prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie „Cu privire la plângerea Hotelului „Jumbo” împotriva portalului Pulsmedia.md și a jurnalistului Vadim Ungureanu”

Consiliul de Presă constată că subiectul articolului „EXCLUSIV // (VIDEO) Un student de la Academia MAI s-a dat în spectacol la un Hotel din Chișinău. A alergat în pielea goală pe coridoare" nu este de interes public, iar redacția portalului Pulsmedia.md și jurnalistul Vadim Ungureanu au prezentat detalii senzaționale și aduc daune de imagine nejustificate unei entități juridice private.

Consiliul de Presă recomandă redacției portalului Pulsmedia.md să excludă denumirea hotelului „Jumbo” din conținutul articolului reclamat.

Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

Decizie „Cu privire la plângerea doamnei Angela Frolov împotriva portalului Kp.md”

Consiliul de Presă constată că titlul articolului „Тиндер-сюрприз: Россиянка познакомилась в интернете с парнем из Молдовы, вышла за него замуж, а через полгода узнала, что он – женщина с резиновым "достоинством"” este unul formulat tendențios și încalcă prevederile art. 2.11 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (Jurnalistul pune titluri care corespund conținutului materialului jurnalistic și le evită pe cele care induc publicul în eroare), deoarece titlul pune accent pe identitatea de gen a unuia dintre protagoniști, iar materialul jurnalistic propriu-zis reflectă o infracțiune de înșelătorie.

Consiliul de Presă recomandă angajaților portalului Kp.md să evite plasarea de titluri care pun accent pe detaliile senzaționale și nu reflectă informația din text. De asemenea, Consiliul de Presă recomandă redacției să evite abordările discriminatorii în mediatizarea subiectelor referitoare la grupurile vulnerabile

Decizie „Cu privire la plângerea domnului Alexandru Vișan împotriva ziarului „Unghiul”

Consiliul de Presă întrerupe examinarea plângerii domnului Alexandru Vișan împotriva ziarului „Unghiul” deoarece încălcările semnalate au fost remediate de redacție.

Decizie „Cu privire la plângerea domnului Vasile Secrieru împotriva TV NORD”

Consiliul de Presă constată încălcarea de către Tvn.md, la documentarea și publicarea reportajului „Consiliul Raional Rîșcani a împuternicit un avocat pentru a reprezenta drepturile…”, a prevederilor articolului 2.9 (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea) și ale articolului 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice) din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Decizie „Cu privire la plângerea domnului Rosian Vasiloi împotriva Jurnal.md și a jurnalistului Pavel Păduraru”

Consiliul de Presă constată încălcarea de către portalul Jurnal.md și autorul Pavel Păduraru, la documentarea și publicarea articolului „SCANDAL. Afacerea ascunsă cu bărbați din Ucraina ar putea să-i facă milionari pe polițiștii noștri de frontieră?”, a prevederilor articolului 2.7 (Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată), articolului 2.9 (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea), articolului 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice) și ale articolului 2.19 (Jurnalistul trebuie să facă o distincție clară între fapte și opinii și să nu prezinte opiniile drept fapte) din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?