logo
Decizii
  • Ultima Decizie 2010-09-13 18:58:08

    Decizie "Cu privire la examinarea plângerii lui Eugen Luchianiuc împotriva săptămânalului "Ziarul de Gardă"

    Blogerul Eugen Luchianiuc a depus o plângere la Consiliul de Presă, prin care a reclamat că „Ziarul de Gardă” a preluat neautorizat o fotografie de pe blogul său şi a publicat-o pe pagina electronică a ziarului, fără să indice sursa.

    Pentru justificarea poziţiei sale în acest caz, Consiliul de Presă a solicitat o expertiză juridică, prin prisma legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Expertiza a confirmat probabilitatea preluării neautorizate a imaginii în cauză. În rezultatul medierii acestui conflict, „Ziarul de Gardă” a admis că a utilizat neautorizat imaginea de pe blog şi a publicat, conform solicitării reclamantului în calitate de acţiune reparatorie, o machetă publicitară a blogului lui Eugen Luchianiuc.

Decizie "Cu privire la plângerea Sandriliona SA împotriva ziarului „Evenimentul Zilei”

Domnul Franck Arif, fondatorul companiei Sandriliona SA, producătoare a îngheţatei „Sandra”, a depus o plângere la Consiliul de Presă, prin care a solicitat dezminţirea afirmaţiilor făcute în articolul „SOS! Cvasul şi îngheţata de proastă calitate, vândute în condiţii insalubre”, publicat în ziarul „Evenimentul Zilei” nr. 27-28 din 6 august 2010. Articolul reclamat conţinea informaţii şi date privind controalele calităţii cvasului vândut la gheretele ambulante din mun. Chişinău. În acelaşi timp, imaginea alăturată articolului şi titlul acestuia indica că este de proastă calitate nu doar cvasul, ci şi îngheţata, iar în imagine a apărut o gheretă cu inscripţia „Sandra” pe ea.

În rezultatul medierii acestui conflict, ziarul „Evenimentul Zilei” a recunoscut că în articolul „SOS! Cvasul şi îngheţata de proastă calitate, vândute în condiţii insalubre” s-a strecurat o greşeală tehnică, şi-a cerut scuze şi a publicat o precizare în care a anunţat că textul nu se referă la întreprinderea şi îngheţata produsă de Sandriliona SA. 

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii doamnei Maria Moţpan împotriva ziarului "Deşteptarea"

În procesul de mediere a acestui conflict, Grupul de lucru al Consiliul de Presă a purtat discuţii cu reclamanta şi cu directorul ziarului „Deşteptarea”, pornind de la prevederea legală că orice persoană este considerată nevinovată până la pronunţarea în justiţie a vinovăţiei printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă. De asemenea, membrii Consiliului de Presă au reconfirmat că este inadmisibil ca materialele jurnalistice să eticheteze oamenii, atribuindu-le calificative penale sau de altă natură jignitoare; la fel, jurnalistul nu trebuie să insereze, în ştiri, propriile opinii şi judecăţi de valoare, ci să se bazeze pe declaraţii şi opinii ale altor persoane. Publicarea opiniei/poziţiei persoanei acuzate şi oferirea dreptului la replică sunt elemente fundamentale ale jurnalismului onest şi etic. Pornind de la aceste norme deontologice, Consiliul de Presă a identificat o soluţie amiabilă a acestui conflict, care a fost acceptată de ambele părţi. Astfel, ziarul şi-a asumat angajamentul să publice opinia familiei Moţpan în legătură cu învinuirile care i se aduc, la rubrica „Dreptul la replică”, întrun text cu o suprafaţă egală cu textul articolului „Ion Moţpan a mai pierdut o judecată”. De asemenea, în situaţia în care nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care ar confirma aceste învinuiri grave, redacţia s-a angajat să retracteze expresiile „escroc” şi „pungaş înveterat”, utilizate în raport cu familia Moţpan. 

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii Agrepina Gudumac împotriva ziarului "Curier Căuşeni"

Doamna Agrepina Gudumac, consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni, a adresat Consiliului de Presă o plângere, în care a semnalat „înjosirea demnităţii consilierilor orăşeneşti” (citat din plângerea depusă de A. Gudumac) în unele pasaje din articolul „La Căuşeni muzica pentru petrecerea de casă nouă o comandă conjunctura politică”, publicat în nr. 25 din 7 mai 2010 al ziarului „Curier Căuşeni”. Reclamanta a contestat următoarea propoziţie din acest articol: „Toate argumentele contra expuse de consilieri pot fi într-un fel justificate, nu şi o atitudine de tipul căcărezii de iepure: nici nu pute, nici nu te murdăreşte, adică un nihilism cras, fără careva propuneri consecvente şi acceptabile de toată lumea”.

După examinarea plângerii de către Grupul de lucru al Consiliului de Presă, nu a putut fi identificată o soluţie de compromis în acest caz, astfel plângerea a fost examinată la şedinţa publică a Consiliului de Presă care a avut loc la 1 iulie 2010. Consiliul de Presă a constatat că, în fraza contestată de reclamantă, autoarea articolului a exprimat o judecată de valoare în legătură cu examinarea în Consiliul orăşenesc a unei chestiuni din viaţa oraşului, bazată pe un fapt, şi anume pe refuzul unora dintre consilierii orăşeneşti de a aproba eliberarea certificatelor de urbanism pentru unele construcţii. De asemenea, Consiliul de Presă a reţinut că autoarea şi-a exprimat opinia critică fără să indice numele acestor consilieri, utilizând în raport cu aceştia o expresie improprie limbajului îngrijit.

În decizia adoptată pe marginea acestei plângeri, Consiliul de Presă a constatat că autoarea articolului „La Căuşeni muzica pentru petrecerea de casă nouă o comandă conjunctura politică”, publicat în nr. 25 din 7 mai 2010 al ziarului „Curier Căuşeni”, nu a încălcat prevederile normelor deontologice şi a codurilor de etică jurnalistică. În acelaşi timp, Consiliul de Presă a recomandat ziarului „Curier Căuşeni” să respecte bunele practici jurnalistice care presupun prezentarea informaţiilor întrun limbaj îngrijit, fără utilizarea cuvintelor şi a expresiilor licenţioase sau defectuoase.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii lui Maxim Pulber împotriva Agenţiei Informaţionale de Stat “Moldpres”

Reporterul Agenţiei Informaţionale de Stat „Moldpres” Maxim Pulber a semnalat Consiliului de Presă „cazurile de cenzură impuse reporterilor agenţiei” (citat din plângere). Reclamantul a exemplificat printro ştire scrisă de el după şedinţa din 11 mai 2010 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu participarea preşedintelui interimar al R. Moldova, dlui Mihai Ghimpu, care nu a fost inclusă în fluxul de ştiri al agenţiei, deoarece autorul a refuzat să o redacteze după cum i-a cerut redactorul responsabil.  

Grupul de lucru al Consiliul de Presă a examinat plângerea, discutând cu reclamantul şi cu reprezentanţii AIS „Moldpres”. Deoarece nu a putut fi identificată o soluţie de compromis în acest caz, plângerea a fost examinată la şedinţa publică a Consiliului de Presă care a avut loc la 1 iulie 2010. Consiliul de Presă a constatat că, în acest caz, redactorii responsabili ai AIS „Moldpres” nu au încălcat prevederile codurilor de etică şi deontologie profesională care interzic expres orice manifestare a cenzurii în mass-media. În acelaşi timp, Consiliul de Presă a solicitat AIS „Moldpres” să completeze regulamentul intern al Agenţiei cu prevederi clare privind principiile politicii editoriale ale instituţiei şi cu garanţii că la AIS „Moldpres” nu se aplică cenzura, adică denaturarea nejustificată a materialelor jurnalistice sau interzicerea nejustificată de a răspândi anumite informaţii. 

Decizie "Cu privire la examinarea demersului Biroului UNICEF Moldova"

Biroul UNICEF din Moldova a solicitat Consiliului de Presă să intervină în cazul mediatizării la postul de televiziune PRO TV Chişinău a abuzului asupra unei fete de 13 ani din Sângerei, obligată de mama ei vitregă să stea cu genunchii într-un lighean cu porumb. 

Consiliul de Presă a examinat reportajele plasate pe site-ul www.protv.md şi a constatat că, prin publicarea acestor reportaje, au fost aduse atingeri dreptului copilului aflat într-o situaţie jenantă la protecţia identităţii.

Consiliul de Presă a expediat un demers companiei „Mediapro”, prin care a solicitat aplicarea măsurilor de protecţie a drepturilor copilului în reportajele plasate pe site-ul www.protv.md. Urmare a scrisorii, unul din cele două reportaje despre cazul respectiv a fost şters de pe site.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii New Media Grup împotriva Jurnal Trust Media"

Compania New Media Grup SRL, proprietară a site-urilor de ştiri www.unimedia.md şi www.vesti.md, a solicitat Consiliului de Presă să examineze cazurile de preluare neautorizată a conţinutului ştirilor sale de către site-urile www.jurmal.md şi www.jurnaltv.md.

Urmare a sesizării Consiliului de Presă, Jurnal Trust Media a desfăşurat o anchetă internă care a confirmat preluarea neautorizată a două ştiri de pe www.vesti.md şi plasarea acestora pe versiunea în limba rusă a portalului www.jurnal.md. Jurnal Trust Media a informat Consiliul de Presă că persoanele vinovate au fost pedepsite administrativ.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?