logo
Decizii
  • Ultima Decizie 2010-07-01 19:03:26

    Decizie "Cu privire la examinarea plângerii Agrepina Gudumac împotriva ziarului "Curier Căuşeni"

    Doamna Agrepina Gudumac, consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni, a adresat Consiliului de Presă o plângere, în care a semnalat „înjosirea demnităţii consilierilor orăşeneşti” (citat din plângerea depusă de A. Gudumac) în unele pasaje din articolul „La Căuşeni muzica pentru petrecerea de casă nouă o comandă conjunctura politică”, publicat în nr. 25 din 7 mai 2010 al ziarului „Curier Căuşeni”. Reclamanta a contestat următoarea propoziţie din acest articol: „Toate argumentele contra expuse de consilieri pot fi într-un fel justificate, nu şi o atitudine de tipul căcărezii de iepure: nici nu pute, nici nu te murdăreşte, adică un nihilism cras, fără careva propuneri consecvente şi acceptabile de toată lumea”.

    După examinarea plângerii de către Grupul de lucru al Consiliului de Presă, nu a putut fi identificată o soluţie de compromis în acest caz, astfel plângerea a fost examinată la şedinţa publică a Consiliului de Presă care a avut loc la 1 iulie 2010. Consiliul de Presă a constatat că, în fraza contestată de reclamantă, autoarea articolului a exprimat o judecată de valoare în legătură cu examinarea în Consiliul orăşenesc a unei chestiuni din viaţa oraşului, bazată pe un fapt, şi anume pe refuzul unora dintre consilierii orăşeneşti de a aproba eliberarea certificatelor de urbanism pentru unele construcţii. De asemenea, Consiliul de Presă a reţinut că autoarea şi-a exprimat opinia critică fără să indice numele acestor consilieri, utilizând în raport cu aceştia o expresie improprie limbajului îngrijit.

    În decizia adoptată pe marginea acestei plângeri, Consiliul de Presă a constatat că autoarea articolului „La Căuşeni muzica pentru petrecerea de casă nouă o comandă conjunctura politică”, publicat în nr. 25 din 7 mai 2010 al ziarului „Curier Căuşeni”, nu a încălcat prevederile normelor deontologice şi a codurilor de etică jurnalistică. În acelaşi timp, Consiliul de Presă a recomandat ziarului „Curier Căuşeni” să respecte bunele practici jurnalistice care presupun prezentarea informaţiilor întrun limbaj îngrijit, fără utilizarea cuvintelor şi a expresiilor licenţioase sau defectuoase.

Decizie "Cu privire la examinarea plângerii lui Maxim Pulber împotriva Agenţiei Informaţionale de Stat “Moldpres”

Reporterul Agenţiei Informaţionale de Stat „Moldpres” Maxim Pulber a semnalat Consiliului de Presă „cazurile de cenzură impuse reporterilor agenţiei” (citat din plângere). Reclamantul a exemplificat printro ştire scrisă de el după şedinţa din 11 mai 2010 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu participarea preşedintelui interimar al R. Moldova, dlui Mihai Ghimpu, care nu a fost inclusă în fluxul de ştiri al agenţiei, deoarece autorul a refuzat să o redacteze după cum i-a cerut redactorul responsabil.  

Grupul de lucru al Consiliul de Presă a examinat plângerea, discutând cu reclamantul şi cu reprezentanţii AIS „Moldpres”. Deoarece nu a putut fi identificată o soluţie de compromis în acest caz, plângerea a fost examinată la şedinţa publică a Consiliului de Presă care a avut loc la 1 iulie 2010. Consiliul de Presă a constatat că, în acest caz, redactorii responsabili ai AIS „Moldpres” nu au încălcat prevederile codurilor de etică şi deontologie profesională care interzic expres orice manifestare a cenzurii în mass-media. În acelaşi timp, Consiliul de Presă a solicitat AIS „Moldpres” să completeze regulamentul intern al Agenţiei cu prevederi clare privind principiile politicii editoriale ale instituţiei şi cu garanţii că la AIS „Moldpres” nu se aplică cenzura, adică denaturarea nejustificată a materialelor jurnalistice sau interzicerea nejustificată de a răspândi anumite informaţii. 

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?