logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2013-06-11 19:08:00

  Decizie ”Cu privire la plângerea Asociaţiei "Drepturi de autor şi conexe" împotriva emisiunii "Paparazzi" de la postul de televiziune Jurnal TV”

  Examinând în şedinţa publică din 6 iunie 2013 plângerea depusă de domnul Andrei Mămăligă, director adjunct interimar al Asociaţiei "Drepturi de autor şi conexe" din Republica Moldova (AsDAC), împotriva emisiunii „Paparazzi” a postului de televiziune Jurnal TV, în care instituţia mass-media este acuzată că, în reportajele puse pe post în emisiunea „Paparazzi” din 21 aprilie 2013 şi 28 aprilie 2013, a denaturat grav scopul şi subiectul adunării din 17 aprilie 2013, la care s-a discutat inclusiv despre gestiunea drepturilor patrimoniale de autor, şi ar fi utilizat tertipuri de montaj pentru a învinui AsDAC de neachitarea onorariilor pentru drepturile de autor ale oamenilor de creaţie, iar preşedintelui asociaţiei AsDAC nu i s-a oferit dreptul la replică în legătură cu unele acuzaţii care i s-au adus,

  în prezenţa reclamantului,

  în lipsa reprezentanţilor reclamatului care au fost informaţi despre data şi locul desfăşurării şedinţei,

  vizionând şi analizând reportajele „Strigă-n gura mare să li se dea banii!”[1] şi „Bani sunt, dar nu ajung la artişti”[2],

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[3] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[4],     

           

  Consiliul de Presă din Republica Moldova

  adoptă următoarea decizie:

   

  1. Consiliul de Presă îşi declină competenţa de a examina presupusele încălcări ale legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, la care se face trimitere în plângerea depusă de domnul Andrei Mămăligă, deoarece prin Regulamentul său de activitate, Consiliul de Presă examinează plângerile doar din perspectiva normelor deontologice stabilite de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi a standardelor profesionale în domeniu.
  2. Consiliul de Presă constată că în reportajele „Strigă-n gura mare să li se dea banii!” şi „Bani sunt, dar nu ajung la artişti”, difuzate la postul de televiziune Jurnal TV, în emisiunea „Paparazzi” din 21 aprilie 2013 şi, corespunzător, 28 aprilie 2013, şi plasate pe pagina web www.jurnaltv.md, jurnaliştii şi instituţia mass-media au respectat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, prezentând relativ echilibrat opiniile tuturor părţilor relevante pentru subiect, inclusiv au fost întreprinse acţiuni pentru a obţine comentariul preşedintelui AsDAC la acuzaţiile indirecte care i-au fost aduse, care însă era plecat în deplasare şi nu a putut oferi o replică. Totodată, Consiliul de Presă relevă că, în conformitate cu prevederile articolului 2.12 al Codului deontologic, jurnaliştii şi instituţiile mass-media trebuie să ofere dreptul la replică persoanelor vizate direct într-un material jurnalistic (2.12 Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material are dreptul la replică. Dreptul la replică este asigurat doar dacă face referiri la fapte concrete din materialul vizat, are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzaţii împotriva unei terţe părţi şi este formulat în termeni decenţi).
  3. Consiliul de Presă îi recomandă preşedintelui AsDAC să solicite postului de televiziune Jurnal TV dreptul la replică în legătură cu acuzaţiile care l-au vizat nemijlocit, iar postului de televiziune Jurnal TV – să ofere dreptul la replică, dacă acesta va fi solicitat, în baza prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.
  4. Decizia poate fi contestată în termen de 20 de zile la fondatorii Consiliului de Presă.

                                                                                                                     Ludmila Andronic,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

  mun. Chişinău, 6 iunie 2013

   

  [1]

  http://www.jurnaltv.md/ro/news/striga-n-gura-mare-sa-li-se-dea-banii-7865734/#

  [2]

  http://jurnaltv.md/ro/news/bani-sunt-dar-nu-ajung-la-artisti-7869746/#

  [3]

  http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/fisiere/Cod_deontologic_al_jurnalistului_din_Republica_final.pdf

  [4]

  http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA.pdf

Decizie ”Cu privire la autosesizarea în cazul transmiterii informaţiilor care pot duce la dezvăluirea identităţii minorului care a fost victima unui presupus viol în reportajul postului de televiziune PRO TV Chişinău”

Consiliul de Presă constată că în reportajul „Violat în pădure de un băiat mai mare. Coşmarul greu de imaginat al unui copil de 9 ani din Şoldăneşti”, difuzat la postul de televiziune PRO TV Chişinău şi publicat pe pagina web www.protv.md la 23 mai 2013, au fost încălcate prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolele 4.11 (Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale) şi 4.13 (Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor). Astfel, prin intervievarea unui copil care se presupune că a fost victima unui abuz sexual comis de un alt minor şi solicitarea de a povesti cele întâmplate, jurnalista de la PTO TV Chişinău a pus victima în situaţia să retrăiască momentele de abuz sexual care l-au afectat fizic şi psihologic. Chiar dacă postul de televiziune a blurat imaginea copilului-victimă, în reportaj au fost prezentate suficiente informaţii care pot duce la dezvăluirea identităţii acestuia, inclusiv numele, localitatea unde ar fi avut loc violul, au fost intervievate şi rudele copilului fără a proteja identitatea acestora. În acelaşi timp, nu au fost luate suficiente măsuri de protecţie a minorului bănuit de comiterea abuzului sexual.

Decizie "Cu privire la plângerea doamnei Irina Ganea împotriva comportamentului instituţiilor mass-media care au reflectat cazul "răpirii" copilului de mama sa"

Consiliul de Presă constată că, la prima etapă de mediatizare a presupusei răpiri a copilului de la grădiniţă, anunţată de tatăl său în reţelele de socializare, jurnaliştii şi instituţiile mass-media au acţionat, în linii generale, cu bună-credinţă şi în interesul superior al copilului, având convingerea că a avut loc răpirea copilului, fapt confirmat de tatăl acestuia. Corespunzător, publicarea datelor personale ale copilului dispărut şi a imaginii acestuia nu încalcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului. Totodată, Consiliul de Presă reaminteşte că jurnaliştii şi instituţiile mass-media au obligaţia să verifice informaţiile pe care le publică din surse independente una de alta. Astfel, ulterior aflării circumstanţelor acestui caz şi a faptului că în realitate copilul a fost luat de mama sa care se află în conflict cu tatăl copilului, jurnaliştii şi instituţiile mass-media erau obligaţi să revină cu concretizări la ştirile transmise anterior, solicitând opiniile tuturor părţilor implicate şi prezentându-le echilibrat, conform articolelor 2.1 şi 2.2 ale Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (2.1 Jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor; 2.2 Jurnalistul solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect).

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?