logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2013-09-18 13:55:00

  Decizie ”Cu privire la plângerea Centrului de informaţii GENDERDOC-M împotriva postului de radio Jurnal FM şi a moderatorului Anatol Melnic”

  Examinând în şedinţa publică din 23 august 2013 plângerea depusă de Centrul de Informaţii GENDERDOC-M, reprezentat prin directoarea executivă Anastasia Danilova, împotriva unor presupuse încălcări deontologice admise de postul de radio Jurnal FM şi de domnul Anatol Melnic, moderatorul emisiunii „X te iubeşte” din 29 iulie 2013, care ar fi încălcat dreptul la viaţa privată şi demnitate al unuia dintre beneficiarii Centrului GENDERDOC-M, ar fi divulgat datele cu caracter personal fără acordul persoanei şi ar fi instigat la ură şi violenţă împotriva persoanelor de orientare sexuală netradiţională,

  analizând înregistrarea audio a emisiunii „X te iubeşte” din 29 iulie 2013, în cadrul căreia moderatorul Anatol Melnic a contactat telefonic, în emisie directă, o persoană de orientare sexuală netradiţională care nu ştia că discuţia este transmisă în direct, şi a purtat o discuţie cu caracter sexual explicit şi aluzii obscene, fiind dezvăluită identitatea interlocutorului (numele, prenumele, vârsta, cartierul şi strada de domiciliu), iar ulterior acesta a fost anunţat că discuţia a fost transmisă în direct,

  în prezenţa reprezentantului reclamantului,

  în lipsa reprezentanţilor reclamatului care a fost informat despre data şi locul desfăşurării şedinţei,

  luând act de răspunsul la notificarea Consiliului de Presă, semnat de domnul Victor Gîndea, directorul postului de radio Jurnal FM, în care se menţionează că emisiunea „X te iubeşte” este una umoristică, în cadrul căreia autorii fac farse diferitor persoane, iar „pentru a nu discrimina pe nimeni, a fost realizată şi o emisiune cu o „victimă” de o altă orientare sexuală, iar pentru a pune în evidenţă caracteristicile acestui grup de persoane, au fost discutate modalităţile de practicare a raporturilor sexuale între persoanele de acelaşi sex” (citat din răspunsul Jurnal FM). În răspunsul expediat Consiliului de Presă, Jurnal FM respinge acuzaţiile de imixtiune în viaţa privată, lezare a demnităţii şi divulgare a datelor personale, afirmând că persoana intervievată nu a fost constrânsă să ofere informaţii personale, şi solicită respingerea plângerii Centrului de Informaţii GENDERDOC-M din lipsă de temei,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[1] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[2],

         

  Consiliul de Presă din Republica Moldova

  adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de radio Jurnal FM şi moderatorul Anatol Melnic   a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care stabilesc obligaţia respectării dreptului la viaţă privată şi demnitate, precum şi interdicţia discriminării persoanelor (art. 4.1: Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor; art. 4.2: Imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când interesul public în dezvăluirea faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei; art. 4.4: Jurnalistul relatează despre comportamentul privat al unei persoane private doar dacă acest comportament tulbură ordinea publică sau încalcă drepturile altor persoane; art. 4.15: Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială sau orientare sexuală). Astfel, expunerea publică a vieţii intime a unei persoane private în condiţiile în care comportamentul acesteia nu încalcă legislaţia, ordinea publică şi drepturile altor persoane, este contrară normelor de etică jurnalistică şi inadmisibilă din punct de vedere al deontologiei profesionale. Difuzarea de către postul de radio Jurnal FM a unei discuţii telefonice private cu caracter sexual explicit şi aluzii obscene, iniţiată de moderator cu o persoană privată care nu a fost informată despre faptul că discuţia este transmisă în direct la radio, precum şi difuzarea datelor cu caracter personal ale persoanei intervievate, fără permisiunea acesteia, încalcă grav dreptul la viaţă privată şi intimitate al persoanei intervievate. În condiţiile în care o parte a societăţii este intolerantă faţă de persoanele de orientare sexuală netradiţională, difuzarea acestor informaţii poate pune în pericol securitatea şi viaţa persoanei respective, iar comportamentul moderatorului indică asupra atitudinii sale discriminatorii în raport cu reprezentanţii unui grup minoritar.
  2. Consiliul de Presă solicită postului de radio Jurnal FM să nu admită cazuri de imixtiune nejustificată în viaţă privată a persoanelor şi să-şi instruiască suplimentar angajaţii privind normele deontologice şi legale în domeniul protecţiei vieţii private, a toleranţei şi nediscriminării.
  3. Consiliul de Presă recomandă postului de radio Jurnal FM să-i aplice sancţiuni moderatorului Anatol Melnic pentru încălcările deontologice admise în emisiunea „X te iubeşte” din 29 iulie 2013.
  4. Luând în consideraţie gravitatea încălcărilor constatate, Consiliul de Presă solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în calitate de autoritate de reglementare legală a activităţii radiodifuzorilor din Republica Moldova, să examineze corespunderea conţinutului emisiunii „X te iubeşte”, difuzată de postul de radio Jurnal FM la 29 iulie 2013, prevederilor Codului Audiovizualului şi, eventual, să aplice sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei în vigoare.
  5. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua publicării/comunicării.

  mun. Chişinău, 23 august 2013

  Ludmila Andronic,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   


  [1]

  http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/fisiere/Cod_deontologic_al_jurnalistului_din_Republica_final.pdf

   

  [2]

  http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA.pdf

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?