logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2014-12-19 13:53:27

  Decizie "Cu privire la plângerea Centrului Republican pentru Copii şi Tineret împotriva Publika TV"

  Examinând în şedinţa publică din 18 decembrie 2014 demersul Centrului Republican pentru Copii şi Tineret, semnat de domnul Sergiu Scarlat, director interimar, în care este reclamată „informarea unilaterală şi subiectivă, care contravine normelor de informare corectă, echidistantă şi imparţială a publicului” şi „caracterul părtinitor al investigaţiei corespondentului Publika TV, tendinţa de favorizare a fostei directoare, dna A. Hîncu, şi de defăimare a actualei administraţii, afectând interesele beneficiarilor Centrului” (citate din demers) în reportajele „(VIDEO) Nereguli la Centrul pentru Copii şi Tineret ARTICO. Instituţia ar putea fi luată la ochi de CNA” şi „Centrul pentru copii ARTICO a încetat să perceapă plăţi ilegale, după o investigaţie Publika TV”, difuzate la postul de televiziune Publika TV şi publicate pe site-ul Publika.md,

  analizând reportajele reclamate,

  în lipsa reprezentanţilor reclamatului, care au fost informaţi despre data şi locul desfăşurării şedinţei,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă,

       

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că reportajele „(VIDEO) Nereguli la Centrul pentru Copii şi Tineret ARTICO. Instituţia ar putea fi luată la ochi de CNA” şi „Centrul pentru copii ARTICO a încetat să perceapă plăţi ilegale, după o investigaţie Publika TV”, difuzate de postul de televiziune Publika TV nu încălcă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi corespund normelor jurnalistice de verificare a faptelor şi de prezentare a informaţiilor.
  2. Consiliul de Presă respinge plângerea directorului intermar al Centrului Republican pentru Copii şi Tineret împotriva Publika TV ca fiind neîntemeiată.
  3. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării.

   

  Ludmila Andronic,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, 18 decembrie 2014

   

Decizie "Cu privire la sesizarea domnului Marcel Hârbu împotriva postului de televiziune Jurnal TV"

Consiliul de Presă constată că, în realizarea şi difuzarea reportajului „Abuzată sexual de către tată”, postul de televiziune Jurnal TV a luat măsurile minime de protecţie a identităţii copilului victimă a abuzului sexual, prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova şi de legislaţia în vigoare.

Decizie ”Cu privire la autosesizarea privind neasigurarea protecţiei drepturilor copilului într-un reportaj difuzat la postul de televiziune Drochia TV”

Consiliul de Presă constată că în reportajul „Vreau la tata, vreau la mama”, postul de televiziune Drochia TV a încălcat prevederile articolelor 4.13 şi 4.16 ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (4.13 Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor; 4.16 Jurnalistul menţionează apartenenţa etnică a unei persoane doar când acest lucru este relevant din punct de vedere editorial). Astfel, redacţia nu a luat măsuri de protecţie a identităţii fetiţei despre care a afirmat că ar fi fost maltratată de mama ei; fetiţa a fost expusă direct publicului, fiindu-i adresate întrebări de natură s-o revictimizeze; în reportaj au fost prezentate unele date cu caracter personal, inclusiv numele, localitatea, precum şi informaţii irelevante despre etnia copilului, furnizate de reprezentanţii Centrului “Căldura casei”.

Decizie ”Cu privire la sesizarea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău împotriva ziarului „Jurnal de Chişinău”

Consiliul de Presă apreciază efortul ziarului „Jurnal de Chişinău” de a investiga problemele reintegrării în familiile biologice a copiilor care au fost anterior instituţionalizaţi în şcolile-internat şi consideră că în articolul „Părinţi de dragul proiectului” au fost abordate unele aspecte importante ale reformelor în acest domeniu. Totodată, Consiliul de Presă atenţionează asupra necesităţii asigurării drepturilor copiiilor aflaţi în situaţii cu conotaţie negativă, prevăzute de legislaţia în vigoare şi de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Consiliul de Presă constată că în articolul „Părinţi de dragul proiectului”, Redacţia ziarului „Jurnal de Chişinău” nu a luat măsuri de protecţie efectivă a identităţii copiilor aflaţi într-o situaţie de risc. Astfel, au fost indicate numele părinţilor, vârsta copiilor, liceul şi clasele unde aceştia învaţă, contrar prevederilor articolului 4.13 al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, care obligă jurnaliştii să protejeze identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă.

Decizie ”Cu privire la plângerea unui grup de cetăţeni împotriva portalurilor online privind încălcarea prezumției nevinovăției”

Consiliul de Presă constată că, prin formulările acuzatoare din titluri şi texte, în lipsa unei hotărâri definitive şi irevocabile a unei instanţe de judecată şi în condiţiile în care judecătoria primară a pronunţat o decizie de achitare care poate fi atacată cu apel, următoarele portaluri/site-uri au încălcat prevederile privind prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la un proces echitabil, prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (4.9 Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa; 4.10 În relatările privind procesele în justiţie, jurnalistul respectă dreptul la viaţă privată şi cel la un proces echitabil al tuturor celor implicaţi):

 • www.abcnews.md (titlu: „JUSTIŢIE CA ÎN MOLDOVA: Trei adolescenţi care ŞI-AU VIOLAT colegul de şcoală au fost ACHITAŢI de judecătoria Hânceşti, deşi procurorii au cerut PEDEPSE ASPRE”;

 • www.deschide.md (titlu: „Hânceşti // Tinerii care AU VIOLAT un minor, AU FOST ACHITAŢI”);

 • www.moldova.org (titlu: „Au fost achitaţi! Tinerii din Hânceşti care şi-au violat colegul de liceu scapă basma curată”);

 • www.newsclick.md (titlu: „Tinerii care şi-au violat colegul de liceu, achitaţi de instanţa de judecată”;

 • www.infomoldova.net (titlu: „Ani grei de închisoare pentru elevii care şi-au violat colegul”);

 • www.moldova24.info (titlu: „Trei elevi din Hânceşti vor face câte 10 ani de puşcărie pentru că au violat un băieţel din clasa a III

Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul difuzării la câteva posturi de televiziune a reportajelor despre vizita la un liceu din Chişinău a unui grup de minori deţinuţi, fără ca identitatea acestora să fie protejată"

Consiliul de Presă constată că, în realizarea reportajelor despre vizita minorilor deţinuţi la Liceul „Spiru Haret” din Chişinău, posturile de televiziune Canal 2, Canal 3, Prime TV şi Publika TV nu au asigurat protejarea efectivă a identităţii copiilor aflaţi în conflict cu legea, contrar prevederilor articolelor 4.13 şi 4.14 ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (4.13 Jurnalistul protejează identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc.), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identităţii minorilor4.14 Fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi. De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul acţionează, cu acordul părinţilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului).

Consiliul de Presă reaminteşte instituţiilor mass-media şi administraţiei Penitenciarului nr. 10 Goian (dna Liuba Jignea) că Principiile directoare pentru realizarea interviurilor cu copiii[3], elaborate de Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), promovează respectarea interesului superior al copilului în toate cazurile, iar dezvăluirea identităţii unui copil condamnat poate afecta procesul de reintegrare a acestuia. De asemenea, publicarea informaţiei ce conţine date cu caracter personal ale unui copil bănuit, acuzat ori condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni sau contravenţii, dacă acesta nu se ascunde de organele de drept ori de instanţele judecătoreşti, este interzisă prin Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei care a intrat în vigoare în iulie 2013.

Consiliul de Presă solicită editorilor posturilor de televiziune Canal 2, Canal 3, Prime TV şi Publika TV să asigure protejarea efectivă a identităţii copiilor aflaţi în conflict cu legea în reportajele difuzate sau plasate pe paginile web.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?