logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2022-04-21 21:04:41

  Decizie „Cu privire la plângerea domnului Igor Burduja împotriva site-ului Drochia.report şi a domnului Radu Druţă”

  Examinând în şedinţa din 23 martie 2022 plângerea domnului Igor Burduja împotriva site-ului Drochia.report şi a domnului Radu Druţă, în care se afirmă că articolul „Popa Igor Mincinosul din Chetrosu – socialist cu „pogoane” KGB”, publicat la 25 ianuarie 2022 pe site-ul Drochia.report, „conţine informaţii false care nu corespund adevărului şi саrе mă defaimeаză сu privire la apartenenţa mea la struсturа KGB; existenţa unui tеrеn personal ре саrе a-şi îngrора decedaţi; instigarea la mаltrаtarеа cuiva prin intermediuI poliţiei. Textul аbundă în catalogarea personalităţii mele cu calificativul injurios „mincinos(ul)”. În pofida faptului сă sunt creştin şi stujesc la biserica din s. Chetrosu, unde sunt рrеоt, în textul nominalizat sunt numit injurios „antichrist”. Prin răsрândirеа relatărilor menţionate, publicaţia periodică şi autorul semnatar mi-au lezat în mod grаv оnоагеа şi demnitatea. Utilizarea unui asemenea limbaj е dincolo de orice deontologie şi vine mai degrаbă să jignească decât să informeze” (citate din plângere). De asemenea, reclamantul afirmă că în articol au fost reproduse neautorizat imagini din viaţa sa privată,

  analizând articolul „Popa Igor Mincinosul din Chetrosu – socialist cu „pogoane” KGB”[1] (autor – Radu Druță), publicat la 25 ianuarie 2022 pe site-ul Drochia.report,

  constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis redacției Drochia.report o notificare pe adresa electronică indicată pe site, prin care a solicitat transmiterea opiniei/poziției față de acuzațiile din plângerea domnului Igor Burduja, însă Drochia.report nu a răspuns la notificarea Consiliului de Presă,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

   

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată că în articolul „Popa Igor Mincinosul din Chetrosu – socialist cu „pogoane” KGB”, publicat la 25 ianuarie 2022 pe site-ul Drochia.report, informația nu a fost colectată, prelucrată și prezentată în mod etic, afirmațiile critice nu sunt probate, opiniile sunt prezentate ca fapte, textul este dezechilibrat, conține calificative și elemente de limbaj jignitor și defăimător în raport cu protagonistul.
  2. Consiliul de Presă constată încălcarea de către site-ul Drochia.report și autorul Radu Druţă a normelor deontologice elementare și a prevederilor mai multor articole din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv: art. 2.9 (Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea), art. 2.16 (Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice), art. 2.19 (Jurnalistul trebuie să facă o distincție clară între fapte și opinii și să nu prezinte opiniile drept fapte), art. 2.20 (Jurnalistul își exprimă opiniile pe o bază faptică pornind de la informații pe care, cu bună credință, le consideră adevărate și care, la necesitate, pot fi verificate), art. 2.22 (Jurnalistul își exprimă opinia în mod onest și etic, fără a denatura deliberat fapte sau date).
  3. Consiliul de Presă îi recomandă domnului Igor Burduja să solicite site-ului Drochia.report acordarea dreptului la replică în legătură cu afirmațiile din articolul „Popa Igor Mincinosul din Chetrosu – socialist cu „pogoane” KGB”, pe care le consideră neadevărate sau distorsionate, iar redacției Drochia.report – să ofere dreptul la replică conform prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (art. 2.33: Jurnalistul respectă principiul potrivit căruia orice persoană supusă criticii negative are dreptul la replică, prin care să precizeze informația inexactă sau să infirme informația. Dreptul la replică este asigurat doar dacă persoana vizată face referiri la fapte concrete din produsul jurnalistic, replica are dimensiuni rezonabile, nu aduce acuzații împotriva unei terțe părți și este formulată în termeni decenți; art. 2.34: Replica se publică în cel mai scurt timp și în condiții similare cu cele ale publicării produsului jurnalistic la care se referă).
  4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?