logo
Decizii
 • Ultima Decizie 2022-06-01 15:19:35

  Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul emisiunii „Oameni pentru oameni”, ediția din 8 aprilie 2022, difuzată la postul de televiziune TV6"

  Examinând în şedinţa din 21 aprilie 2022 autosesizarea în cazul emisiunii „Oameni pentru oameni”, ediția din 8 aprilie 2022, difuzată la postul de televiziune TV6, în care este relatat cazul unei familii din satul Ivancea, raionul Orhei, aflată la limita sărăciei, cu o bunică care are grijă de trei copii ai fiicei sale în vârstă de 37 de ani, iar despre fiică se spune că este alcoolică, că a fost victimă a traficului de ființe umane, că nu este interesată de soarta copiilor; jurnaliștii o prezintă pe mama copiilor dezvinovățindu-se, fiind aparent în stare de ebrietate; deși în reportaj fețele a doi copii sunt blurate, alte măsuri de protecție a identității nu au fost luate,

  analizând emisiunea „Oameni pentru oameni”, ediția din 8 aprilie 2022, difuzată la postul de televiziune TV6  și publicată pe pagina web www.tv6.md[1],

  examinând răspunsul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului la solicitarea Consiliului de Presă de a transmite o opinie privind modul în care a fost mediatizat acest caz de către postul de televiziune TV6. În răspunsul nr. 12-10/113-882 din 20 aprilie 2022, doamna Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, face trimitere la prevederile articolului 16 din Convenţia ONU privind drepturile copilului care reglementează că „nici un copil nu va face obiectul ingerinţelor arbitrare sau ilegale în viaţa sa personală, familia sa, domiciliul sau corespondenţa sa şi nici al unor atacuri ilegale la onoarea şi reputaţia sa” și reiterează că la mediatizarea cazurilor care implică copiii jurnaliștii trebuie să se ghideze de interesul superior al copilului,

  constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis redacției TV6 o notificare pe adresa electronică indicată pe site, prin care a solicitat transmiterea opiniei/poziției față de acuzațiile de încălcare a prevederilor deontologice privind colectarea și tratamentul etic al informației, interdicția de a profita de starea de vulnerabilitate a persoanelor, obligația de a respecta dreptul protagoniștilor la demnitate și la viața privată, însă TV6 nu a răspuns la notificarea Consiliului de Presă,

  în lipsa reprezentanților redacției reclamate, care au fost invitați să participe la ședință, fiindu-le transmis linkul de conexiune online prin rețeaua Zoom.us,

  bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe Regulamentul de activitate a Consiliului de Presă[3],

                       

  Consiliul de Presă din Republica Moldova adoptă următoarea decizie:

  1. Consiliul de Presă constată încălcarea de către postul de televiziune TV6 a prevederilor deontologice de bază care reglementează colectarea și tratamentul etic al informației, interdicția de a profita de starea de vulnerabilitate a persoanelor, dar și a prevederilor care obligă jurnaliștii să trateze cu deosebită acuratețe informația despre copii și să protejeze copiii implicați în situații cu conotație negativă. Astfel, postul de televiziune TV6 și realizatorii emisiunii „Oameni pentru oameni”, ediția din 8 aprilie 2022, au încălcat prevederile următoarelor articole ale Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova: art. 2.1Jurnalistul colectează informație în mod etic și legal. În colectarea informației de interes public jurnalistul se asigură de fiecare dată că între drepturile sale și drepturile persoanelor vizate în produsele sale mediatice există un echilibru rezonabil; art. 2.5În procesul de colectare a informației jurnalistul nu trebuie să facă abuz de statutul său social sau de oportunitățile profesionale, să exercite presiuni asupra surselor, să le promită sau să le ofere anumite compensații/favoruri; art. 3.1Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viață privată şi demnitate al persoanelor, inclusiv al persoanelor decedate; art. 3.2Imixtiunea în viața privată este permisă numai atunci când dezvăluirea faptelor urmărește un interes public; art. 3.16 Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora.
  2. Consiliul de Presă recomandă postului de televiziune TV6 să-și instruiască angajații, inclusiv realizatorii emisiunii „Oameni pentru oameni”, privind respectarea drepturilor omului în produsele media audiovizuale.
  3. Luând în considerație gravitatea încălcărilor admise de postul de televiziune TV6, Consiliul de Presă va sesiza Consiliul Audiovizualului în acest caz, solicitând monitorizarea emisiunilor din ciclul „Oameni pentru oameni” și sancționarea postului TV6 conform prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. 
  4. Decizia poate fi contestată la fondatorii Consiliului de Presă în termen de 20 de zile din ziua comunicării textului deciziei.

   

   

  Viorica Zaharia,

  preşedinta Consiliului de Presă din R. Moldova

   

  mun. Chişinău, Republica Moldova

  nr. 01 din 21 aprilie 2022

Decizie "Cu privire la autosesizarea în cazul comentariilor la un articol publicat pe pagina de Facebook a postului de televiziune N4"

Consiliul de Presă constată că redacția postului de televiziune N4 nu a moderat comentariile care incită la discriminare, conțin discurs de ură, injurii și care promovează războiul la postarea de promovare a articolului „Povestea Elenei, femeia care a fost violată 13 ore de doi militari ruși: „Vreau să mor”, publicată la 12 aprilie 2022 pe pagina de Facebook a instituției media. Astfel, postul de televiziune N4 a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova care reglementează relațiile cu publicul și administrarea paginilor web oficiale ale instituțiilor mass-media, inclusiv art. 2.39Jurnalistul și instituția mass-media adoptă un comportament similar în spațiul real și în cel virtual și art. 2.40Instituțiile mass-media, în administrarea paginilor web, precum și a celor de pe rețelele de socializare, nu-și permit și nu acceptă nici din partea publicului, în reacții (comentarii), derogări de la normele legale și cele deontologice.

Sondaj

Poliția a publicat o secvență de 3,5 minute de la reconstituirea unui dublu omor, în care bănuitul povestește în detalii cum a comis crima. Multe instituții media au preluat ”filmul” integral.Au procedat corect sau au greșit?