logo
Despre Consiliul de presă din R. Moldova

Consiliul de Presă din Republica Moldova este o structură naţională de autoreglementare a activităţii instituţiilor mass-media/jurnaliştilor, independentă în raport cu administraţia publică, mediul politic, mediul de afaceri, alte grupuri de interese, care contribuie la responsabilizarea mass-media faţă de consumatorii de produse mass-media, prin soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre instituţiile mass-media/jurnalişti şi consumatorii de produse mass-media, promovarea jurnalismului de calitate, respectarea principiilor deontologice jurnalistice de către instituţiile mass-media/jurnalişti. 

Consiliul de Presă a fost fondat la 1 octombrie 2009 de către 6 asociaţii (instituţii) care activează în interesul public în domeniile mass-media, drepturile omului, dezvoltare socială:

OBIECTIVELE CONSILIULUI DE PRESĂ SUNT:

  • sporirea responsabilităţii mass-media/jurnaliştilor din Republica Moldova faţă de public, prin promovarea respectării standardelor profesionale şi a deontologiei jurnalistice;
  • soluţionarea litigiilor dintre consumatorii de produse mass-media şi mass-media/jurnalişti privind materialele jurnalistice publicate;
  • cultivarea culturii dialogului şi a respectului reciproc între mass-media/jurnalişti şi consumatorii de produse mass-media;
  • promovarea jurnalismului de calitate şi sporirea credibilităţii mass-media.

Funcţia de bază a Consiliului de Presă o reprezintă examinarea plângerilor consumatorilor de produse mass-media care se referă la încălcarea normelor deontologice jurnalistice în activitatea editorială a instituţiilor mass-media din Republica Moldova, cu acoperire naţională, regională şi locală. Consiliul de Presă contribuie la negocierea unor soluţii de compromis rapid şi reciproc acceptabil în cazul litigiilor între mass-media/jurnalişti şi consumatorii de produse mass-media privind materialele jurnalistice publicate.

De asemenea, Consiliul de Presă elaborează recomandări de consolidare a standardelor profesionale în mass-media din Republica Moldova, elaborează propunerilor de politici publice mass-media şi desfăşoară campanii de promovare a jurnalismului responsabil.

Consiliul de Presă este o structură reprezentativă, formată din 9 membri, inclusiv 5 membri care reprezintă mediul jurnalistic (inclusiv unul – instituţiile mass-media din autonomia teritorial-administrativă Gagauz Yeri), iar 4 membri ai Consiliului reprezintă mediul consumatorilor de media.

Consiliul de Presă îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă, aprobat de către fondatori.

Selectarea membrilor Consiliului de Presă are loc în baza Regulamentului de selectare a membrilor Consiliului de Presă, aprobat de către fondatori.